HANEFÎ HADİS ANLAYIŞININ FETHU’L-KADÎR’E YANSIMALARI VE İBNÜ’L-HÜMÂM’IN TERCİHLER

Şule Yüksel UYSAL
3.498 1.011

ÖzHanefî hadis anlayışının, hicrî dokuzuncu asırda yazılmış bir fıkıh eseri olan Fethu’l-kadîr’e yansımaları ve müellifinin hadisleri kullanımındaki tutumunu tesbit makalenin amacıdır. Makalede Fıkıh Usulü ve Kelam alanında ilim dünyasında adından söz edilen İbnü'l-Hümâm’ın çok sayıda hadisi delil olarak kullandığı Fethu’lkadîr isimli  eserinde  Hanefî  hadis  anlayışının  yansımalarına  dair  örnekler  sunulmuştur.  Çalışmada  Hanefî
usûlünün tüm prensipleri yerine diğer ekollerden farklı olarak dikkati çeken bazı temel prensipleri üzerinde
tespitler yapılmıştır. Bu bağlamda hadislerin Kur’ân’a arzı, mürsel hadisin sıhhat değeri, nesih gibi konuların
uygulamaya yansıması ile müellifin bu konulardaki tercihi ortaya konmaya çalışılmıştır.
Anahtar kelimeler: Hanefî, Hadis Usulü, İbnü'l-Hümam, Fethu'l-kadîr.

Tam metin:

PDF